THỜI GIAN LÀ VÀNG

THÔNG TIN

LỜI HAY Ý ĐẸP

TRUYỆN CƯỜI

TIN TỨC

Ảnh ngẫu nhiên

Nguoi_Thay_Cam_Ly_NhacsoNet.mp3 Nguyen_Thi_Chuc__Thet_Nhac_.mp3 Em_be_ban_diem_Ngoc_Le__Phuong_Thao__Ngoc_Le_NCT_92178351611.mp3 780eecf01ddc46e1f30ea8fc0e373058.mp3 Bong_chuyen_nu_3.flv Bong_chuyen_nu_2.flv Bong_chuyen_nu_1.flv Du_di_dau__hoa_mi_sao_bang2.mp3 Nhac_khi_vui_xuan_sang_2.mp3 Nhac_khi_vui_xuan_sang_1.mp3 Anh_hoat_dong.flv Movie_0004.flv Hat_moi_mam_non_qhoa_12.mp3 Nhac_lien_khuc_moi_mam_non_qhoa12.mp3 Movie_0003.flv Movie_0002.flv Movie_0001.flv

Điều tra ý kiến

Khi lên lớp chúng ta nghĩ gì?
chất lượng tiết dạy
lo lắng có ai dự giờ
trưa nay ăn gì
suy nghĩ khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu


  .

  THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  img_0134_500

  NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11. KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG!

  Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thắm
  Ngày gửi: 15h:14' 29-01-2016
  Dung lượng: 919.0 KB
  Số lượt tải: 428
  Số lượt thích: 0 người
  NGỮ VĂN 9
  Kiểm tra bài cũ
  Thế nào được gọi là thành phần biệt lập?
  Kể tên và nêu tác dụng của những thành phần biệt lập đã học?
  ĐÁP ÁN

  Thành phần biệt lập là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
  Các thành phần biệt lập đã học: Thành phần tình thái và thành phần cảm thán
  + Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
  + Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận,…)
  Kiểm tra bài cũ
  TIẾT 112- TIẾNG VIỆT

  CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
  (TIẾP THEO)
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  ** Ngữ liệu:
  a) Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?
  b) - Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?
  Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời:
  - Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ.
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  ** Ngữ liệu:
  ** Nhận xét:
  - Từ ngữ dùng để gọi: Này
  - Từ ngữ dùng để đáp: Thưa ông
  => Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu (Thành phần biệt lập).
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  ** Ngữ liệu:
  ** Nhận xét:
  - Từ ngữ dùng để gọi: Này
  - Từ ngữ dùng để đáp: Thưa ông
  => Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu (Thành phần biệt lập).
  - Từ ngữ dùng để gọi: Này => tạo lập cuộc thoại.
  - Từ ngữ dùng để đáp: Thưa ông =>duy trì cuộc
  thoại.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  ** Ngữ liệu:
  ** Nhận xét:
  ***Kết luận:
  Thành phần gọi - đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  THÀNH PHẦN GỌI ĐÁP CÓ TÁC DỤNG GÌ?
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  2) Thành phần phụ chú.
  ** Ngữ liệu.
  a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh - và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi.
  (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
  b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.
  (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  Thành phần phụ chú.
  *Ngữ liệu.
  ** Nhận xét.
  - Lược bỏ phần in đậm đi thì nghĩa sự việc của câu không thay đổi.

  - Câu a: “Và cũng là đứa con duy nhất của anh” chú thích thêm cho “Đứa con gái đầu lòng của anh”.
  - Câu b: “Tôi nghĩ vậy” chú thích cho điều nhân vật tôi suy nghĩ.
  Vì đó là thành phần biệt lập, nó được viết thêm vào để làm rõ hơn cho một số chi tiết trong câu.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  Thành phần phụ chú.
  *Ngữ liệu.
  ** Nhận xét.
  *** Kết luận:
  Thành phần phụ chú dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ CÓ TÁC DỤNG GÌ?
  * Bài tập nhanh:
  Tìm thành phần phụ chú trong các ví dụ sau:
  - Bác Ba đã thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của người đồng đội cũ (Anh Sáu) trao tận tay cho Thu chiếc lược ngà.
  - Rồi một ngày mưa rào. Mưa giăng giăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển, óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc…
  - Ngay từ bây giờ - cô giáo nói - lớp ta cần
  phải cố gắng nhiều hơn nữa.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  Thành phần gọi - đáp.

  Thành phần phụ chú.
  *Ngữ liệu.
  ** Nhận xét.
  *** Kết luận:
  Thành phần phụ chú dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.
  Thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn, hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ THƯỜNG ĐỨNG Ở VỊ TRÍ NÀO TRONG CÂU?
  I. Tìm hiểu chung
  1) Thành phần gọi - đáp.
  Thành phần phụ chú.
  II. Luyện tập.
  1. Bài tập 1 – Tr.32.
  Thành phần gọi - đáp của các câu trong đoạn trích:
  - Này: (lời bà lão láng giềng): gọi.
  - Vâng: (lời chị Dậu): đáp.
  → Quan hệ trên - dưới; thân thiện.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  II. LuyÖn tËp.
  2. Bµi tËp 2 - Tr.32.
  Thaønh phaàn goïi - ñaùp: Baàu ôi.
  Coù tính chaát chung chung, khoâng höôùng ñeán rieâng ai
  (baàu, bí, giaøn → aån duï: chæ nhöõng ngöôøi trong cuøng moät nöôùc, tuy khaùc nhau nhöng cuøng daân
  toäc, cuøng truyeàn thoáng lòch söû…)
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  II. Luyện tập:
  3. Bài tập 3 - Tr.33.
  a) “kể cả anh”: bổ sung cho cụm danh từ “mọi người”
  b) “các thầy, cô giáo… người mẹ” giải thích cho các từ ngữ “Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này.”
  c) “Những người chủ thực sự…thế kỉ tới” giải thích cho cụm danh từ “lớp trẻ”
  d) + “có ai ngờ”: thể hiện sự ngạc nhiên của nhân vật trữ trình “tôi”
  + “thương thương quá đi thôi”: thể hiện tình cảm trìu mến của nhân vật trữ tình “tôi” đối với “cô bé nhà bên”
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  I. Tìm hiểu chung
  II. Luyện tập:
  4. Bài tập 4 - Tr.33.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  CÂU HỎI GHÉP ĐÔI
  Mỗi thành phần biệt lập trong các câu văn sau đều có tác dụng đối với việc diễn đạt nội dung ý nghĩa của câu. Hãy nối mỗi dòng của cột trái với một dòng của cột phải sao cho phù hợp.
  a. Bác ơi, cho cháu hỏi chợ Đông Ba ở đâu ?
  b. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ !
  c. Chắc chắn tôi sẽ trở lại
  Khẳng định thái độ tin cậy
  2. Duy trì quan hệ giao tiếp
  3. Tạo lập quan hệ giao tiếp
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  Tạo lập, duy trì quan hệ giao tiếp
  Bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu
  Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu
  Bộc lộ tâm lý của người nói
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  ¤n l¹i c¸c thµnh phÇn biÖt lËp
  Lµm bµi tËp 5 - Tr.33
  ChuÈn bÞ bµi: Chã sãi vµ cõu trong th¬ ngô ng«n cña LaPhongTen.
  TIếT 112- tv: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
  XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
   
  Gửi ý kiến

  VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

  DANH NGÔN VỀ NHÀ GIÁO

  BÁO ĐIỆN TỬ

  XEM PHIM TOM VÀ JERRY

  PHẦN MỀM TIỆN ÍCH